Schoolinfo

Goed onderwijs moet!

Op CBS de Kiel staan we voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging (Fiers), naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders.

Informatie voor ouders      

Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die we digitaal beschikbaar stellen op onze website. Elke twee weken ontvangen ouders en verzorgers op donderdag een nieuwsbrief met de naam ‘info’ met daarin de actuele zaken en onderwerpen. Ook wijzigingen in de jaarkalender worden daarin vermeld.

Activiteitenkalender 2021-2022

schoolgids 2021-2022         

Samenwerken met betrokken ouders

Samen met de ouders en verzorgers halen we het beste uit kinderen en brengen we hen kennis en vaardigheden bij, zodat ze nu en in de toekomst een goede plek in de maatschappij kunnen verwerven en een bijdrage  kunnen leveren aan onze samenleving. Persoonlijk contact en samenwerken met leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn daarbij belangrijke voorwaarde voor succes.

Veilig schoolklimaat met oog voor basisbehoeften      

We gaan uit van de basisbehoeften relatie, veiligheid, competentie en autonomie. Daar hoort een schoolklimaat bij waar kinderen zich veilig voelen. Het team geeft de kinderen vertrouwen en invloed op wat er gebeurt. Zo leren ze zelfstandig werken en keuzes maken.  

Uitdagende leeromgeving

We bieden de leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin ze actief betrokken worden in betekenisvolle situaties. Leren is op onze school een breed begrip. Het gaat om hoofd, hart en handen. We gaan altijd uit van het kind en stimuleren talenten en ondersteunen waar dat nodig is.