Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed. Voordat het schooljaar begint ontvangen ouders en verzorgers een overzicht waarop zij kunnen aangeven welke onderdelen zij willen ondersteunen.