Aanmelding/wennen op de nieuwe school

Kennismaken met de school                                                       
Wanneer u belangstelling heeft voor CBS De Kiel dan nodigen we u uit voor een gesprek. We nemen graag de tijd om ouders/verzorgers uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden.

Kennismaken met de groep                                                                      
Als ouders besluiten een kind naar onze school te laten gaan, dan mag het kind tien dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. De kennismakingsdagdelen zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Wanneer het gaan om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht.