Taakverdeling

Elke groep heeft een vaste groepsleerkracht, die als eerste verantwoordelijk is voor de klas en wat daar gebeurd. Voor de kinderen en ouders/verzorgers is deze leerkracht het belangrijkste aanspreekpunt. Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie. Deze voeren ze na schooltijd uit of in van lesgevende taken vrijgestelde uren.

 

Personeel

  • Herman Veerbeek - directeur
  • Tineke van Dijk -  interne begeleider
  • Marieke Nobbe - Orthopedagoog 
  • Jeannet Feijen - leerkracht groep 1/2/3/4/5
  • Anika Mulder - leerkracht groep 1/2/3/4/5
  • Elleke van Ludolphij - leerkracht groep 6/7/8
  • Margriet Planting - leerkracht groep 6/7/8
  • Jordy Tent - Onderwijsassistent
  • Bert Dam - conciërge, administratie en ICT-Beheer
  • Firma Mol - schoonmaak