Identiteit

Christelijke grondslag

De Bijbel is voor onze school de leidraad, inspiratiebron en de basis voor een duidelijke visie op kinderen en onderwijs. Het is ook richtinggevend voor ons omgaan met elkaar, ons handelen en het pedagogisch klimaat in de school.

We halen het beste uit kinderen

De Kiel haalt op basis van persoonlijk contact en in samenwerking met ouders en verzorgers het beste uit kinderen. We bieden kinderen kennis en vaardigheden om zich nu en in de toekomst een goede plek in de maatschappij te kunnen verwerven en een bijdrage te leveren aan onze samenleving.