Bestuur

Vereniging Fiers

CBS De Kiel is één van de negen scholen in de gemeente Coevorden die uitgaat van protestants christelijk onderwijs. Samen vormen de scholen Fiers. De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

Vereniging met leden en donateurs

Fiers is een vereniging. Ouders verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. De christelijke scholen die bij de vereniging horen zijn eigenlijk van de leden, dat wil zeggen van de ouders en verzorgers. Leden bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs. De contributie bedraagt minimaal € 5,- per jaar. De inschrijfformulieren zijn op de scholen verkrijgbaar.