Open basisschool  

 

Laatste nieuwsbrief

De Kiel A5 flyer 2102-1.jpg

Deze flyer wordt in en rond om de Kiel verspreid

                                  

Samenwerken met betrokken ouders                                               
Samen met de ouders en verzorgers halen we het beste uit kinderen en brengen we hen kennis en vaardigheden bij, zodat ze nu en in de toekomst een goede plek in de maatschappij kunnen verwerven en een bijdrage  kunnen leveren aan onze samenleving. Persoonlijk contact en samenwerken met leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn daarbij belangrijke voorwaarde voor succes.

Veilig schoolklimaat met oog voor basisbehoeften                              
We gaan uit van de basisbehoeften relatie, veiligheid, competentie en autonomie. Daar hoort een schoolklimaat bij waar kinderen zich veilig voelen. Het team geeft de kinderen vertrouwen en invloed op wat er gebeurt. Zo leren ze zelfstandig werken en keuzes maken.  

Uitdagende leeromgeving                          
We bieden de leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin ze actief betrokken worden in betekenisvolle situaties. Leren is op onze school een breed begrip. Het gaat om hoofd, hart en handen. We gaan altijd uit van het kind en stimuleren talenten en ondersteunen waar dat nodig is.

 

Groot in aandacht!