Opvang en overblijven

Buitenschoolse opvang

Onze school is voor de buitenschoolse opvang aangesloten bij Drieluik-Kinderopvang- en gastouderbureau. Informatie hierover vindt u in de folders die op school verkrijgbaar zij, via telefoonnummer 0524-582050 of website www.drieluikkinderopvang.nl

Overblijven    

Op CBS De Kiel bestaat de mogelijkheid om tussen de middag op school te blijven eten. Een aantal ouders organiseert de tussenschoolse opvang (TSO) en zorgt voor begeleiding en toezicht van 12:00 tot 12:45 uur. Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor alle kinderen op school. De school is als bevoegd gezag uiteindelijk verantwoordelijk voor de TSO.

Leerlingen die geen gebruik maken van de TSO hebben van 12.00 tot 12.45 uur geen toegang tot de school en het plein. Om 12.45 uur neemt een leerkracht de pleinwacht over en kunnen alle kinderen op het schoolplein terecht.