Taakverdeling

Elke groep heeft een vaste groepsleerkracht, die als eerste verantwoordelijk is voor de klas en wat daar gebeurd. Voor de kinderen en ouders/verzorgers is deze leerkracht het belangrijkste aanspreekpunt. Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie. Deze voeren ze na schooltijd uit of in van lesgevende taken vrijgestelde uren.

Personeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Herman Veerbeek        directeur                                                                                                                                                                                            Tineke van Dijk              interne begeleider                                                                                                                                                                       Jeannet Feijen               leerkracht groep 1/2/3/4
Elleke van Ludolphij     leerkracht groep 1/2,5/6 en 7/8
Alie Kloosterman          leerkracht groep 5/6 en 7/8
Hieke  Jansema              leerkracht groep 7/8                                          
Tamara Dam                    vrijwiligster                                                          
Bert Dam                         conciërge, administratie en ICT-Beheer            
Mariska Moes                 schoonmaak