Nieuws van de schoolbibliotheek

22 september 2017 - Schoolnieuws

Nieuws van de schoolbibliotheek
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe, waardoor mogelijk leerlinggegevens in handen van derden zijn gevallen. Het gaat om gegevens die wij als school in verband met de Bibliotheek op school aan de Bibliotheek verstrekt hebben.

Biblionet Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De school  zal dit ook doen, al-dan-niet gezamenlijk met andere scholen.

 

Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om de toegang tot de gegevens te blokkeren. Zowel de school als Biblionet Drenthe betreuren dit incident ten zeerste.

 

Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden misbruikt. Als u denkt dat dit gebeurt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek


Terug